Home  »   

Green Thinking


Abati draagt zorg voor het milieu

Elke beslissing die wij vandaag nemen heeft een onvermijdelijke invloed op onze toekomst. Daarom wil Abati de beste totaaloplossingen in sanitaire- en verwarmingstechniek bieden, maar laten we daarbij het milieu niet in de kou staan. Wij streven dan ook continu naar oplossingen die perfect voldoen aan de behoeften van de klant en tegelijkertijd ook duurzaam en milieuvriendelijk zijn.
Een effectieve visie op klimaattechniek mag hier dan ook niet ontbreken. Daarbij wordt steeds rekenening gehouden met de volgende invalshoeken:

Een gezond binnen- én buitenklimaat

Met onze diverse klimatisatiesystemen willen we een zo gezond (en dus ook aangenaam) mogelijk binnenklimaat creëren in de woningen en andere gebouwen die wij onder handen nemen. Onze duurzame installaties hebben dan ook steeds het hoogste rendement zodat u optimaal kunt genieten. Uiteraard is een installatie pas echt duurzaam als ook het buitenklimaat hier niet onder te lijden heeft. Duurzaam staat bij Abati dan ook gelijk aan energiezuinig en dus minder vervuilend en méér milieuvriendelijk.

Elektrische energie reduceren

Elke dag wordt er wereldwijd een enorme hoeveelheid elektrische energie verbruikt. Hierdoor wordt het milieu niet enkel vervuild door de uitstoot van schadelijk CO2, maar worden er ook grote hoeveelheden eindige fossiele brandstoffen (zoals olie en gas) verbruikt.
Daarom moet elk gebouw zodanig ontworpen worden dat er zo weinig mogelijk gas en elektriciteit in verbruikt wordt. Om dit te bereiken moet de vraag naar energie beperkt worden en moet er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. Uiteraard moeten er eveneens systemen gebruikt worden die efficiënt omgaan met energie.
Bovengenoemde maatregelen staan dan ook bovenaan de agenda van Abati. Dit begint reeds bij het ontwerp, waarbij we bijvoorbeeld het aantal installaties in grote projecten proberen te beperken en zoveel mogelijk trachten te werken met alternatieve energiebronnen voor het opwekken van energie.

Minder drinkwater verbruiken

Niet enkel fossiele brandstoffen zijn eindig: ons drinkwater wordt eveneens steeds schaarser. Het is dan ook belangrijk om hier zuinig mee om te gaan. Op gebouwniveau kan Abati verschillende maatregelen nemen om het gebruik van drinkwater terug te schroeven, waaronder de bemetering en doorberekening die kan zorgen voor een bewustwording van het drinkwatergebruik. Voorts kunnen de installaties voorzien worden van bijvoorbeeld spaarknoppen om het watergebruik direct te beperken, en kunnen we eveneens maatregelen treffen om gebruik te maken van regenwater.
Zo ziet u maar: Abati draagt zijn steentje bij aan een groenere planeet. Hierbij denken we niet enkel aan onszelf, maar ook aan alle toekomstige generaties!